คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเรื่องฆ่าคนตายแม้จำเลยรับสารภาพศาลก็ต้องฟังพะยานหลักฐานก่อนเพื่อป้องกันการลงโทษจำเลยผิดพลาด พฤตติการณ์ที่คำรับสารภาพของจำเลยมีพะยานประกอบเพียงพอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176-227

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android