คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1131/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานที่รู้เห็นขณะผู้กู้พิมพ์ลายนิ้วมือ แต่มิได้เซ็นชื่อรับรองลายพิมพ์+เมื่อผู้กู้ในขณะนั้น พึ่งมาเซ็นชื่อรับรองเมื่อล่วงพ้น+ล่ากู้มาตั้ง 4 ปีโดยผู้+มิได้ยินยอม เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลแพ่ง ฯ มาตรา 9
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9-653
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9-653

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android