คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1122/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพต่อศาล ๆ ตัดสินลงโทษไปได้ทีเดียว เว้นไว้แต่จะปรากฎว่าไม่ใช่ความจริง ศาลก็อาจตัดสินยกฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android