คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้ไม้วัดซึ่งเจ้าพนักงานรับรองแล้ว วัดผ้าขายในอัตรา 45 เซ็นติเมตร์ต่อ 1 ศอก สั้นไปศอกละ 5 เซ็นติเมตร์เช่นนี้เป็นผิดตามกฎหมายอาญา ม.310 แต่ไมมีผิดตาม พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android