คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ว่าลักทรัพย์พิจารณาความว่ารับของโจรจะลงโทษจำเลยมิได้ โจทก์พรรณาฟ้องว่าจำเลยลักไม้และเจ้าพนักงานจำเลยได้ในขณะเลื่อยไม้ให้ลงโทษตาม ม.293 +นี้ ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 193 -321

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android