คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1065/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักร์สยามก่อนวันใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองและไม่เคยออกไปจากสยามเลยนั้น ไม่ต้องไปขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่จากเจ้าพนักงาาน อายุความในเรื่องลักลอบเข้ามาในพระราชอาณาจักร์สยามโดยไม่ขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่นั้นมีกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ลักลอบเข้ามาอ้างฎีกาที่ 658/2479 อาญา ม.78 ธรรมนูญศาลยุตติธรรม +บังคับอังกฤษ โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยเป็นคนบังคับอังกฤษ แต่จำเลยปฏิสธแลกงสุลอังกฤษไม่รับรองนั้น ถือเป็นคดีไทยธรรมดา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android