คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1059/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถเร็วเกินขนาดโดยประมาทเป็นเหตุให้รถตกถนนและทำให้คนตายทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยขับรถโดยปกติเช่นนี้จะฟังว่าจำเลยประมาทเพราะบรรทุกคนเกินอัตราที่กำหนดไว้มิได้ ปัญหาข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาจักต้องเป็นข้อที่ได้ว่ากันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้นมิฉะนั้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-195
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 158-195

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android