คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1050/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+กรณีที่กฎหมายกำหนดโทษคั่นต่ำไว้ ศาลจะลงโทษจำเลยต่ำกว่าอัตรานั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android