คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 957/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 14:31:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาศาลจะส่งประเด็นไปสืบณศาลในเมืองต่างประเทศโดยจำเลยไม่มีโอกาศติดตามไปซักค้านนั้นไม่ได้ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลวิธีพิจารณาอาญา พ.ศ.2477 + คดีอาญาที่ยื่นฟ้องก่อนวันใช้ประมวลวิธีพิจารณาอาญาต้องใช้กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาก่อนนั้นบังคับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android