คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ.2478 มิได้บทบัญญัติห้ามมิให้รอการลงอาญาแก่ผู้กระทำผิด ศาลจึงมีอำนาจ+รอการลงอาญาแก่ผู้ถูกลงโทษตาม พ.ร.บ.การพะนันได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4-12

ผู้พิพากษา

อมาตย์
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android