คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ.2478 ไม่มีบทบังคับโดยตรงให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งจำคุกแลปรับศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกอย่างเดียวโดยยกโทษปรับเสียก็ได้ แลกรณีเช่นนี้จำเลยจึงไม่ต้องเสียค่าสินบนนำจับเพราะไม่มีค่าปรับจะถือเป็นหลักในการคำณวนค่าสินบนได้ พิจารณาอาญา +ในลักษณคดี ในคดีที่ส่งสำเนาฎีกาของโจทก์ให้จำเลยไม่ได้ ถ้าเป็นกรณีอยู่ในเหตุลักษณคดี ซึ่งเป็นคุณแก่จำเลย ศาลย่อมพิพากษาให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยคนนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68-11-12-2
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android