คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:10:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาย่อศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย และถ้ามีผู้มายื่นอุทธรณ์หรือฎีกาอย่างย่อ ๆ ศาลชั้นต้นไม่ควรรับฎีกาควรให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ชอบด้วย ม.193
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 243
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
อมาตย
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android