คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรมการอำเภอไม่มีอำนาจเปรียบเทียบในคดีที่จำเลยกระทำผิดฐานฆ่าโคกระบือแลสุกรโดยมิได้รับอนุญาตเมื่อกรมการอำเภอเปรียบเทียบไปโดยไม่มีอำนาจเช่นนี้อัยยการมีอำนาจนำคดีขึ้นฟ้องร้องอีกได้ + แห่งประมวลวิธีพิจารณาอาญาที่ให้อำนาจกรมการอำเภอเปรียบเทียบความผิด+ลงโทษจำคุกได้นั้น หมายฉะเพาะความผิดฐานลหุโทษเท่านั้น+ได้หมายรวมถึงความผิด+กฎหมายแผนกภาษีอากรไม่ฎีกาอุทธรณ์ อำนาจศาลฎีกา กรณีที่ศาลชั้นต้นแลศาลอุทธรณ์ ตัดสินยกฟ้องโดยเห็นว่าคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้น ถ้าศาลเห็นว่าไม่ใช่คดี+เสร็จเด็ดขาดแล้ว+จำเลยรับสารภาพศาลฎีกา+เสียเองโดยไม่ย้อน+ไปให้ศาลล่าง+พิจารณาพิพากษาใหม่+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศให้บำเหน็จผู้กระทำภาษีอากร ร.ศ.121

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android