คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2551 15:47:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกค่าเสียหายในฐานะเป็นตัวแทนเขา ภายหลังจะมาอ้างว่าได้ทำไปในฐานะเป็นตัวการมิได้ ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะฟ้องความในนามของห้างมิได้และบุคคลซึ่งอ้างว่าได้รับตั้งแต่งให้เป็นตัวแทนของห้างก็พลอยไม่มีอำนาจเข้ามาเป็นโจทก์ฟ้องความด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android