คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 723/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดต่อเนื่องกัน ความผิดฐานทำรั้วรุกล้ำทางหลวงนั้นแม้จะได้ทำมาช้านานเท่าใดก็ตามแต่ถ้าจำเลยยังคงเพาะลูกลงในที่ ๆ รุกนี้เสมอ+คดียังไม่ขาดอายุความละคดีชะนิดนี้ทำลงอีกเมื่อ+อำนาจฟ้องร้องเกิดขึ้น+เมื่อนั้น ความผิดฐานขัดคำสังเจ้าพนักงานตาม ม.336(2) +เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจสังเพื่อ+การเป็นไปตามกฎหมายใดบทหนึ่งมิได้หมายคำสังที่ห้ามมิให้บุคคลกระทำผิดกฎหมายอย่าง+ไปหรือคำสั่งให้บุคคล+ถอนการกระทำผิดได้ทำลงไปแล้วอ้าง+ 104/2462 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา + เคลือบคลุม ระบุเดือนและปีที่+กระทำความผิดฐานทางหลวงโดยมีแผนประกอบที่ ๆ บุกรุก ไม่+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android