คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปลูกตึกรุกล้ำที่ของโจทก์คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วถึงชั้นบังคับคดีมีปัญหาเกิดขึ้น คดีขึ้นมาสู่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนโจทก์ฎีกาโจทก์ได้ขายฝากที่ดินรายพิพาทให้คนอื่นไปเช่นนี้ โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android