คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 701/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การทอดโฉนดบัตร์หมายให้แก่บุคคลซึ่งมีที่อยู่ไม่เป็นประจำนั้น ถ้าไม่พบตัวผู้นั้นจะส่งให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ในบ้านที่บุคคลผู้นั้นได้อาศัยอยู่ไว้แทนก็ได้ แลถือเสมือนว่าได้ส่งให้แก่ตัวบุคคลผู้นั้นแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 45-46-47

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android