คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทะเลาะกันแล้วทำร้ายถึงตายมีผิดตาม ม.251 ลักษณพะยาน แพทย์เชลยศักดิ์วิจักขพะยานไม่จำเปนต้องเปนผู้ที่เล่าเรียนพิเศษเพียงฝึกหัดได้ความชำนาญก็พอเชื่อถือได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ แก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-251

ผู้พิพากษา

พิพากษา
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android