คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1060/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่า ป.พ.ม. 543หมายความเจ้าของคนเดียวให้ผู้เช่าหลายคน วิธีพิจารณาแพ่ง บทตัดสำนวน ผู้เช่าถือกรรมสิทธิของผู้ให้เช่า ใช้ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าโดยเฉภาะ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 543
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 543

ผู้พิพากษา

นลราช
เทพ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android