คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1034/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน ในเรื่องอุกฉกรรจ์ต้องมีพะยานประกอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 250

ผู้พิพากษา

พิพากษา
วิชัย
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android