คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1029/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ตาย ๆ เพราะรักษาบาดแผลไม่ดี พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตัดสินแก้ศาลเดิมลงโทษจำเลย 2 กะทงเกิน 5 ปี โจทก์จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงได้ (โจทก์ฎีกาได้ฉะเพาะตัวนายเล้า นายเฮงเท่านั้น ส่วนนายเม่งอวด นายตั๊งฎีกาไม่ได้ เพราะเจตนาหรือไม่เจตนาเปนข้อเท็จจริง)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 251

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android