คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1016/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทนายความลักเล่นโปผิดข้อบังคับทนายความ พ.ศ.2468 ข้อ 7 ดุลยพินิจของศาลล่างศาลสูงมีอำนาจแก้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อบังคับทนายความ พ.ศ.2468 มาตรา 7

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android