คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 991/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นายอำเภอมีอำนาจกักขังผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้ไต่สวนได้ตามสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 101

ผู้พิพากษา

นล
เทพ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android