คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลชั้นต้นปรับจำเลย 30 บาท ฐานขายสุราเถื่อน ศาลอุทธรณ์แก้เป็นว่าจำเลยผิดฐานมีสุราเถื่อนให้ปรับ 160 บาทเช่นนี้ คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมิได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7-8

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android