คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวทำสัญญาอย่ากับเมียยกสินบริคณห์ให้เมียแล้ว จะมาฟ้องขอแบ่งอีกไม่ได้ วิธีพิจารณาแพ่ง ม.39 ตัดสินไม่เกินคำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android