คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 936/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ผู้ร้ายทิ้งทรัพย์แล้วหนีไป พอเจ้าทรัพย์ไล่ทันก็ทำร้ายเอาดังนี้ มีผิดฐานชิงทรัพย์ วิธีพิจารณาอาญา อย่างไรเรียกว่าการลักทรัพย์ขาดตอน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 254

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android