คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ประมาทครั้งหลังมีเวลาพอหลีกเลี่ยงได้ ต้องรับผิด แม้ผู้เสียจะทำผิดกฎหมาย ผู้รับประกันภัยใช้เบี้ยประกันภัยแล้วมีสิทธิไล่เบี้ย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คนอังกฤษและอเมริกันเปนคู่ความ ฎีกาได้ในข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังผิดกับหลักฐาน เปนปัญหากฎหมาย แลศาลสูงไม่จำต้องถือตามเทียบฎีกาที่ 713/69 และ 40/71
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android