คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 612/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่โจทก์ฟ้องและสืบ+ตามฟ้องของโจทก์ ศาลต้องตัดสินให้โจทก์ชนะคดีเท่าที่สืบได้ความ+คดีแพ่งทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2000 บาท ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นฎีกาในข้อเท็จจริงมิได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android