คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของร่วมคนหนึ่งไปทำสัญญาจะขายที่ซึ่งมีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ศาลบังคับให้ขายไม่ได้ เทียบฎีกาที่ 336/71
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android