คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 854/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอาใบเสร็จเก็บเงินค่าภาคหลวงของคนอื่นไปกล่าวเท็จให้เจ้าพนักงานสลักหลังอนุญาตให้นำไม้ผ่านด่าน มีผิดตามมาตราข้างบน พ.ร.บ.รักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 วิธีพิจารณาแพ่งอาญา การไม่เสียเงินค่าภาคหลวงนำไม้ผ่านด่านนั้นเป็นคดีแพ่ง โจทก์ฟ้องต้องปิดสะแตมป์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118
  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 118
  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 118

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android