คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 522/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การเล่นโปกำพะนันอันจะเป็นผิดกฎหมายนั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือแลวิธีการเล่นเหมือนกันทุกอย่าง ถ้าหากปรากฎว่าสัญญาในส่วนสำคัญของการเล่นคล้ายคลึงกับโปกำผู้เล่นก็ต้องมีผิดฐานเล่นโปกำพะนัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9-4
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9-4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 9-4

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android