คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 817/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลอกให้เขาลงลายมือในหนังสือสัญญากู้ที่มีจำนวนเงินเกินจากความจริงมีผิดฐานฉ้อ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้ง 2 ตัดสินยืนกันมาฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android