คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค่าธรรมเนียมกองหมายเมื่อประกาศขายแล้ว คิดจากเงินจำนวนไหน ประมวลแพ่งบรรพ 1,2,ปลดหนี้และชำระหนี้หมายความเพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android