คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเปนลูกจ้างเขานายจ้างไปซื้อฝิ่นที่จังหวัดแล้วแบ่งให้จำเลยถือพาล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจะได้ไปพร้อมกันภายหลังเช่นนี้ จำเลยยังไม่มีความผิด วิธีพิจารณาอาญา ในคดีอาญาศาลหยิบยกข้อเท็จจริงในคดีอีกเรื่องหนึ่งมาวินิจฉัยได้เพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 14
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 53

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android