คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 790/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อ้างหนังสือปลอมเปนพะยาน แต่ผู้อ้างไม่ได้สมคบกับผู้อื่นทำขึ้นหรือรู้ข้อความในหนังสือเมื่อขณะทำ ยังไม่มีผิดฐานปลอมหนังสือ แต่มีผิดฐานใช้หลักฐานพะยานเท็จ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.7 คดีที่คู่ความฎีกาไม่ได้นั้น ถ้าผู้พิพากษาศาลเดิมรับรองก็ฎีกาได้ศาลล่างตัดสินกลับในกะทงใดฎีกาในกะทงนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157-155
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 157-155

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android