คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 781/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน โฉนดแผนที่ เจ้าพนักงานออกโฉนดให้ราษฎรกินเข้าไปในที่สาธารณะผู้เปนเจ้าของโฉนดไม่ได้ที่ตอนนั้นเปนกรรมสิทธิ วิธีพิจารณาแพ่ง อำนาจฟ้องปิดคลองสาธารณะประโยชน์ทำให้การใช้น้ำทำนาไม่สดวกผู้เสียหายมีอำนาจเปนโจทก์ฟ้องได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมายศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์เทียบฎีกาที่ 751/70
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android