คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 459/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องอุทธรณ์ที่กล่าวแต่เพียงว่าตามที่ศาลจังหวัดพิจารณาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นยังไม่ชอบด้วยทางพิจารณาแลกฎหมายนั้นไม่เป็นอุทธรณ์ที่จึงพึงรับไว้พิจารณาตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android