คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานแก้วันที่ในต้นขั้วใบเสร็จค่านาเพื่อให้ตรงกับความจริงแต่ไม่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดยังไม่เป็นผิดฐานจดบัญชีเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222-220

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android