คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
งดเว้นไม่ลงประวัติผู้ตายว่าโจทก์เปนบุตร์ ไม่เรียกว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย ความเสียหายไกลกว่าเหตุ หน้าที่ของญาติมีต่อกันอย่างไรในเรื่องลงประวัติ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 447

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android