คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 728/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฆ่าคนเพื่อให้สดวกในการชิงทรัพย์ วิธีพิจารณาอาญา จะใช้มาตรา59 มาปราณีลดโทษให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ลงมือฆ่าไม่ได้ ศาลฎีกามีอำนาจเพิ่มโทษจำเลยในคดีที่จำเลยฎีกาฝ่ายเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android