คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ไร้ความสามารถ ผู้อนุบาล หลักของการตั้งต้องเพ่งเล็งถึงประโยชน์แลความสนิทสนมเพื่อให้เปนผลดีแก่ผู้ไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาลต้องประกาศในราชกิจจา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android