คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยพูดจาหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ยอมรับธนบัตร์ปลอมในการซื้อใช้ธนบัตร์ปลอมกะทงเดียวไม่เป็นผิดฐานฉ้อโกงอีกกะทงหนึ่งต่างหาก อ้างฎีกาที่ 466/++71
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะอาชญา พ.ศ.2475 มาตรา 7

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android