คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1168/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีล้มละลายคู่กรณีฎีกาได้ฉะเพาะปัญหาข้อกฎหมาย ม.62 ข้อ 13 มิได้ให้อำนาจที่จะฎีกาเพิ่มเติมข้อความใหม่ซึ่งมิได้กล่าวกันมาในชั้นศาลล่าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22-79

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android