คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แจ้งความว่าเขาเป็นผู้ร้ายลักทรัพย์โดยมีเหตุทำให้เข้าใจว่าตนมีสิทธิในทรัพย์นั้น ยังไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android