คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1149/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่ลูกจ้างกระทำผิด พ.ร.บ.ชั่งตวงวัดนั้น นายจ้างจะต้องรับผิดด้วยก็ต่อเมื่อลูกจ้างได้กระทำแทนหรือกระทำเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง วิธีพิจารณาอาชญา น่าที่นำสืบ โจทก์ฟ้องขอให้นายจ้างรับผิดร่วมกับลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.ชั่งตวงวัดนั้นเป็นน่าที่โจทก์ต้องนำสืบให้เห็นว่าลูกจ้างได้กระทำแทนหรือได้กระทำเพื่อประโยชน์ของนายจ้างจึงจะลงโทษนายจ้างได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 มาตรา 29-30-31-3
  • อาชญา มาตรา 63
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 63
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android