คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 619/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าหาภรรยาเขาเพื่อชู้สาวไม่มีผิดฐานบุกรุก
ฎีกา 609/64 จำเลยแหกฝาเรือนขึ้นไปในเวลาดึกกิริยาเปนบุกรุก ถึงแม้จะแก้ว่ารักใคร่กับนางสาวหวาจึงขึ้นไปหาก็ไม่เปนข้อแก้ตัว มีผิดฐานบุกรุก
ฎีกา 636/60 ลอบเข้าไปในเคหะสถานเวลาค่ำคืน ถึงแม้จะปรากฎว่าถ้าไปเพื่อชู้สาว ถ้านำสืบไม่ได้ว่าได้รับความยินยอมของเจ้าของบ้านแล้วมีผิดฐานบุกรุก
ฎีกา 818-819/60 ลอบเข้าหาหญิง โดยหญิงบุตรีเจ้าของบ้านนัดแนะให้เข้าไปไม่มีผิดฐานบุกรุก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android