คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 612/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำผิดนอกประเทศ วิธีพิจารณาอาญา ลักษณพะยาน พะยานพฤติเหตุขัดกันแลไม่ติดต่อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 10
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 1
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 1

ผู้พิพากษา

นล
เทพ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android