คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่โจทก์ฝ่ายเดียวอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยยังไม่มีความผิดก็พิพากษาปล่อยตัวไปได้ ถึงแม้จำเลยจะมิได้อุทธรณ์ขึ้นมาก็ดี อ้างฎีกาที่ 853/2473
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50-53-251-
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50-53-251-
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
อมาตย
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android