คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 603/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าทุนกันซื้อที่ดินเท่า ๆ กัน ต้องแบ่งที่คนละครึ่ง ลักษณพะยาน การซื้อขายที่ดินไม่มีกำหนดเวลาโอนแลไม่มีหนังสือสัญญาเปนหลักฐาน ฟังไม่ได้ไม่โอนในเวลาสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android