คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1119/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่าซื้อถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะ เลมิด ค่าเสียหาย คำสัญญาเช่าซื้อผิดแบบเมื่อผู้เช่าทพทรัพย์นั้นเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572-420-13
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572-420-13

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android